Đọc PJ [Yaoi] Mr Flower Bride trước khi đọc PJ này nha.

Mục Lục: Chương 0 – Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5 – Extra