215

Tác giả: Lão Lâm

Thể loại: cổ trang, huyền huyễn, yêu tinh, nhân thú, 1×1, phúc hắc ôn nhu thâm tình sắc công x đơn thuần xinh đẹp xà yêu dụ thụ, sinh tử, công sủng thụ, ấm áp, H văn, HE. PN1 ngược a

Tình trạng: hoàn

Giới thiệu: https://smileholic20.wordpress.com/2013/07/07/gioi-thieu-xa-yeu-lao-lam/

 Mục Lục

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5

Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10

Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15

Chương 16Chương 17Chương 18 Chương 19Chương 20

Chương 21Chương 22Chương 23 Chương 24Chương 25

Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30

Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35

Chương 36 – Chương 37Chương 38Chương 39 Chương 40

Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45

Phiên ngoại 1Phiên ngoại 2

Hoàn.