yuushishio.tumblr.com vẽ rất nhiều DJ Zosan mpreg á á á á á á á 😀 đọc từ trái sang phải hay sao nhé!

Mục Lục:

Part 1: The beginning – Mở Đầu

Part 2: Granpa Zeff – Ông Zeff

Part 3: 5th month – 5 tháng

Part 4: Morning sickness – Nghén

Part 5: I love you – Em yêu anh

Part 6: Little Mos – Tảo nhỏ

Part 7: Breakfast – Ăn sáng

Part 8: In The Bedroom – Trong phòng ngủ

Part 9: 2nd time – Lần thứ 2

Part 10: Little sun – Mặt trời nhỏ

Part 11: Annoying big brother – Anh trai phiền phức

Part 12: Talking lesson – Tập nói

Part 13: Stand – Tập đứng

Part 14: Timeline -Dòng thời gian

Part 15: Our hero – Người hùng của cả nhà

Part 16: Magic – Phép màu

Part 17: The cool pirate aura

Part 18: Annoying little brother – Em trai phiền phức

Part 19: Moss’s diary – Nhật kí của tảo nhỏ

Part 20: We need the seeds and the spell

Part 21: Be carefull of the ‘green spore’

Part 22: Milk?

Part 23: Hime

Part 24: Family time – Thời gian dành của gia đình

Part 25: Holiday – Ngày lễ